Assegurançes per a la llar

Només una llar segura és una llar tranquil·la Per gaudir amb absoluta tranquil·litat de la vostra llar, no hi ha res millor que saber que un ho té tot ben assegurat. L’Assegurança Multirisc Llar de «SA NOSTRA» us ofereix una gran cobertura per protegir-vos de la més àmplia varietat de riscs, des del robatori o incendi fins a la responsabilitat civil per danys a tercers. A més, amb SERBROK descobrireu que tenir perfectament assegurada la vostra llar resulta extraordinàriament econòmic i tot això amb la qualitat de servei de la Corredoria d’Assegurances de «SA NOSTRA». I a més, importants bonificacions per no sinistralitat.

Cal dir que una assegurança per a la llar és d’obligatori compliment si estem en una llar com a inquilí amb un contracte d’arrendament. Si no el tenim no només ens posem en perill pels riscos que es tenen sense cobertura, sinó que també ens arrisquem a què el propietari pugui rescindir el contracte per aquest fet.

Característiques de la Targeta Visa Oro

Amb la targeta de crèdit Visa Oro de «SA NOSTRA» disposareu d’un important crèdit amb el que podreu realitzar les vostres compres o disposar d’efectiu, amb possibilitat de triar entre diferents opcions de pagament, al mes següent d’haver realitzar la compra sense cap cost, triant un percentatge sobre el total del deute (10, 20, 25, 33 i 50) o pagant una quantitat fixa mensual a triar (mínim 65.000 PTA) aplicant un interès mensual sobre el deute pendent.
I si ho desitja, telefonant a FONOSANOSTRA pot ajornar una o varies compres, a la seva conveniència. Consulti les noves funcions de les targetes VISA i Euro 6000 Mastercard de «SA NOSTRA».

AVANTATGES
 • Permet dur el control de les vostres compres, i serveix de justificant de pagament, ja que queda constància del pagament realitzat al comerç.

 • Possibilitat de disposar d’efectiu i realitzar les vostres compres a qualsevol part del món.

 • Molt útil als viatges, ja que podeu viatjar amb la tranquil·litat de no haver de dur diners al damunt. En cas de pèrdua, no teniu cap responsabilitat des del moment en què rebem la notificació. I si es realitza alguna operació abans de rebre-la, la responsabilitat del client està limitada a 20.000 PTA. (120’20 EUR). Per notificar-ho només heu de telefonar al 91 596 5335.

 • Possibilitat d’obtenir descomptes a AVIS en realitzar el pagament d’un cotxe de lloguer amb la targeta.

ASSEGURANCES
 • Assegurança d’accident en viatges (*) fins a 100 milions de PTA. (601.012 EUR)

 • Assegurança d’assistència en viatges (*).

 • Assegurança d’accidents en l’activitat privada o professional fins a 1 milió de PTA. (6.010’12 EUR)

 • Assegurança de robatori i espoliació.

(*) En els viatges pagats amb la targeta

CAMPANYES
 • Assignació de 100 CONFIS en donar d’alta la targeta.

 • Realitzant el pagament de les vostres compres amb la targeta Visa Oro, acumulareu CONFIS que podreu canviar per magnífics regals.

OPERACIONS CAIXERS
 • Disposicions d’efectiu

 • Consulta de saldo de la targeta

 • Consulta dels últims moviments

 • Canvi de número personal

 • Sol·licitud de certificats de residència per a descompte en viatges

Més informació telefonant a fono»SA NOSTRA» (971 75 72 42) o a qualsevol oficina de «SA NOSTRA»

Plans de pensions, Assegurances d’estalvi, Fons d’inversió, Pla d’estalvi

 Plans de pensions

avantatges ·   
 
A «SA NOSTRA» posam a la vostra disposició sis plans de pensions amb característiques totalment distintes, pensats perquè pugueu triar el que millor s’adapta al vostre estil de vida. Amb una extraordinària fiscalitat, disponibilitat garantida a través d’un préstec, i la seguretat d’una entitat de màxima confiança.

Sis plans de pensions que vos permetran fer un pla a la vostra mida. Perquè podreu invertir en un o en varis d’ells simultàniament i, fins i tot, traspassar els vostres estalvis d’un a altre pla sense cap cost ni repercussió fiscal.


 SA NOSTRA I, PLA DE PENSIONS

El seu objectiu prioritari és l’estabilitat i seguretat, eludint al màxim les fluctuacions econòmiques del mercat mitjançant la canalització de les inversions en actius de renda fixa a curt termini de màxima solvència. La seva rendibilitat està en funció dels rendiments del mercat monetari. Si un partícep desitja obtenir una rendibilitat superior, haurà de traspassar part o tots els seus drets consolidats a qualsevol dels altres 5 plans oferts.


 SA NOSTRA II, PLA DE PENSIONS

El seu objectiu és, mitjançant una política d’inversió agressiva, aconseguir la màxima rendibilitat invertint fins al 99% dels seus recursos en els actius més representatius de la renda variable nacional i europea. Si bé aquest tipus d’actius són els susceptibles d’obtenir majors taxes de rendibilitat, també són els que tenen una major fluctuació i volatilitat. Termini de permanència mínim recomanat, 10 anys. 


SA NOSTRA III, PLA DE PENSIONS

El seu grau d’exposició al risc és baix, amb una política d’inversió mixta que destina un màxim d’un 30% dels seus actius a la renda variable i el 70% restant a la renda fixa. 


SA NOSTRA IV, PLA DE PENSIONS

El seu grau d’exposició al risc és mig, destinant fins a un 40% dels seus actius a la renda variable. SA NOSTRA V, PLA DE PENSIONS

El seu grau d’exposició al risc és mig / alt, destinant fins a un 50% dels seus actius a la renda variable. 

SA NOSTRA VI, PLA DE PENSIONS

El seu grau d’exposició al risc és alt, destinant fins a un 60% dels seus actius a la renda variable. 

Servei Hipoteca Jove Govern de les Illes Balears

Vols finançar fins al 100% del teu habitatge? Vols beneficiar-te d’un termini màxim de 40 anys? Si tens entre 18 i 35 anys no pots deixar passar aquesta oportunitat.
Per a qui és la Hipoteca Jove?

Per als joves entre 18 i 35 anys residents a les Illes Balears
Si sol·licita la hipoteca més d’un adquirent, cadascun haurà de complir aquest requisit.

Característiques de la Hipoteca Jove

FinalitatAdquisició del primer habitatge habitual i permanent, ha de ser un habitatge finalitzatTipus d’interès del primer anyEuribor + 0,50Tipus d’interès la resta d’anysEuribor + 0,70Comissió d’obertura0,50% sense mínimComissió d’amortització avançada0,50%Comissió de cancel·lació avançada0,50%Capital préstec.

Fins al 100% del valor de taxació o del preu de compra (el menor dels dos) amb un màxim de 300.000€TerminiFins a 40 anys GarantiaHipotecària.

Requisits

Demostrar que es té treball fix amb una antiguitat mínima d’un any o que s’exerceix una activitat professional per compte propi des del mateix període de temps.L’import de la quota mensual podrà arribar a un 50% dels ingressos nets mensuals.El límit d’ingressos de cadascun dels adquirents serà de 6,5 vegades l’IPREM (equival a l’antic índex de salari mínim interprofessional).

Altres condicions que cal complir

Contractar una assegurança de vida per a cada un dels prestataris.Contractar una assegurança de la llar.Les que la teva oficina et sol·liciti, ja que la concessió del préstec queda subjecta als requisits habituals de «SA NOSTRA».

Procediment

1. Omplir l’imprès de sol·licitud a través:
del telèfon gratuït 900 700 003el lloc web ,o les oficines d’informació del Govern de les Illes Balears

2. Després s’ha d’acudir a qualsevol oficina de l’IBAVI o de la Direcció General d’Arquitectura i Habitatge per a segellar l’imprès.

3. Amb l’imprès segellat, cal venir a una oficina de «SA NOSTRA» a sol·licitar el préstec.

4. «SA NOSTRA» et respondrà del resultat de l’operació en el termini màxim d’un mes una vegada que hagis lliurat tota la documentació necessària per estudiar la hipoteca.